نوشته‌ها

ساخت جرثقیل به عنوان یک اهرم

ساخت جرثقیل به عنوان یک اهرم

ساخت جرثقیل به عنوان یک اهرم برای جابه جا کردن راحتتر اجسام سنگین صورت گرفته است . یک جرثقیل به گونه ای یک اهرم می باشد که به ما در جابه جایی و بلند کردن اجسام سنگینی که خود به تنهایی و با نیروی دست انسان قادر به بلند کردن و یا جابه جا کردن …